Mielipide Miia Varis: Soveltuvuusarviointi osana rekrytointia

Miia Varis

Soveltuvuusarviointi on prosessi, jossa rekrytoinnin yhteydessä selvitetään henkilön kykyä menestyä työtehtävässä ja hänen soveltuvuuttaan työnantajaorganisaatioon. Arvioinnissa kartoitetaan hakijan persoonallisuutta, työskentelytapaa ja kykykapasiteettia erilaisin arviointimenetelmin.

Tavoitteena on tunnistaa henkilön vahvuudet, kehityskohteet ja motivaatio kyseiseen tehtävään.

Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan sitä, kuinka hyvin henkilö täyttää työpaikan toiminnan, roolin ja tehtävän vaatimukset. Soveltuvuusarvioinnilla varmistetaan se, että päätös on oikea ja on tärkeää katsoa muutakin kuin muodollista pätevyyttä.

Soveltuvuusarvioinnista työnantaja saa käytännönläheistä tietoa päätöksenteon, perehdytyksen ja johtamisen tueksi. Arvioinnissa on kysymys myös siitä, millainen johdettava henkilö on ja tähän työnantaja ja esimies saavat työkaluja.

Myös hakija saa itse tietoa omaan työskentelyynsä ja voi tarvittaessa kehittää niitä osa-alueita, joissa on kehitettävää.

Minä käytän työssäni soveltuvuusarviointia osana rekrytointiprosessia ja arviointijärjestelmiä on laajuudeltaan monenlaisia. Olen kokenut että sekä työnantaja että työntekijä saavat hyvää tietoa arvioinnista työtehtävässä menestymiseen.

henkilöstö- ja palvelupäällikkö, kuntavaaliehdokas (kesk.)

Kommentoi